Coronaprotocol

Vanaf 1 juli is er weer een aantal versoepelingen van kracht. Zo mogen met inachtneming van bepaalde restricties, de kantine en het terras weer in gebruik worden genomen. De gemeente heeft de sportverenigingen gevraagd om met een protocol te komen voor hun vereniging dat past binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het bestuur van ITL heeft deze adviezen opgenomen in een vernieuwd protocol.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol zijn:

 

 • Op de tennisbanen is het tijdens trainingen en in het spel niet meer verplicht om afstand te bewaren, maar het mag uiteraard wel. Bespreek dit met je medespelers als je de baan op gaat. High-fives en handen schudden doen we nog even niet.
 • Het terras en de kantine mogen weer worden gebruikt. Hier geldt echter voor volwassenen wel de anderhalve meter regel. Voor de jeugd geldt deze niet meer. Er is onder andere een vaste tafelindeling, een maximum aantal personen en er gelden looplijnen.
 • Vanwege het feit dat voor volwassenen op het gehele park wel de anderhalve meter regel blijft gelden, houden we de 'looplijnen' buiten de banen in tact. 

De overige richtlijnen blijven gewoon van toepassing, zoals verplicht vooraf online een baan reserveren. Omdat het terras en de kantine weer gebruikt mogen worden, hoeft er voor toss-tennis niet meer gereserveerd te worden. 

Neem het volledige protocol goed door voor je naar het park gaat.

Dit is het protocol "Verantwoord tennis bij ITL tijdens de coronamaatregelen d.d. 1 juli 2020"

Er zijn binnen ITL 2 coronaverantwoordelijken aangewezen:

Trainer Rogier Kint (06-22956705)

Voorzitter Matthijs Kamp (06-10939896)

Het coronaprotocol is op de volgende plaatsen beschikbaar:

 1. Op de website
 2. Bij de ingang van de toiletten

Daarnaast wordt het protocol met alle leden gedeeld middels een nieuwsbrief.

Het coronaprotocol is opgesplitst in de volgende onderdelen:

 1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen
 2. Algemene regels op het park van ITL
 3. Wanneer kun je tennissen bij ITL
 4. Wat doe je voor je naar ITL gaat
 5. Wat doe je als je aankomt op en vertrekt bij ITL
 6. Gebruik van kantine en terras

Benader bij twijfel de coronaverantwoordelijken binnen de vereniging. Bij twijfel en bij situaties waar het protocol niet in voorziet beslissen zij!

Hoe beter we met z’n allen in Nederland de regels hanteren, des te groter de kans op een versoepeling. Lees dus de regels goed door, hou je eraan en wijs elkaar er waar nodig ook op.

Veel plezier bij het tennissen!

Bestuur ITL

 

Algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar ITL komen; 
 4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een positief getest persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 5. Voorafgaand en na afloop van het spelen, dient je indien je ouder dan 18 bent wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt dus ook in de kantine, op het terras, langs de banen en in de kleedkamers.
 6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Algemene regels op het park van ITL

 1. Alle leden mogen gebruik maken van de tennisbanen conform dit protocol. Let op want er gelden wel verschillende regels voor de verschillende leeftijdsgroepen;
 2. Alle leden, mogen zelf het park openen en sluiten wanneer zij vrij willen spelen. Er is geen toezichthouder meer verplicht voor de jeugd;
 3. Er mag weer normaal gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten op het park;
 4. We schudden nog steeds geen handen en geven geen high-fives;

Wanneer kun je tennissen bij ITL

 1. Het park is 7 dagen per week beschikbaar van 07:30 tot en met 23:00. Alle leden kunnen deze tijden gebruiken om banen te reserveren op de website of in de Clubapp;
 2. Jeugdleden mogen op weekdagen niet afhangen na 20:00;
 3. Bij vrij spelen geldt dat er altijd vooraf een baan gereserveerd moet zijn via de website of de Clubapp. Afhangen doe je voor 2,3 of 4 personen. Er mag ge-enkeld en gedubbeld worden;
 4. De vereniging biedt op diverse vaste momenten in de week, inloop-tennis aan. Tijdens deze evenementen, waarbij een coordinator is aangesteld, kunnen leden die willen deelnemen zich 5 tot 10 minuten voor het begin van het evenement melden bij de coordinator op het terras. Hier is dus weer vrije inloop mogelijk. Bij te veel deelnemers, kan het zijn dat er je de eerste ronde niet mee doet. In dat geval kun je tijdens het wachten gebruik maken van het terras of, indien deze geopend is, de kantine;
 5. Voor het gebruik van de minibaan en tri-tennis is geen reservering nodig;
 6. Rogier zal de planning van de lessen per WhatsApp communiceren zoals dat normaal ook plaatsvindt. 

Wat doe je voor je naar ITL gaat

 1. Ga thuis naar het toilet voor je naar het park vertrekt. De toiletten zijn weliswaar geopend, maar de capaciteit is beperkt in verband met de 1.5 meter regel;
 2. Was voor je vertrekt, thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 3. Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar ITL. Binnen omkleden is mogelijk, maar de capaciteit is beperkt in verband met de 1.5 meter regel;
 4. Hou je aan de regels van het RIVM voor wat betreft het samen reizen naar ITL en weer terug naar huis.

Wat doe je als je aankomt op en vertrekt bij ITL

 1. Omdat het terras weer open is, kan er weer weer gekeken worden bij vrij tennis, maar ook bij de tennislessen. Hierbij moet door de toeschouwers wel rekening worden gehouden met de 1.5 meter regel. Lessen zullen om deze reden vaker plaatsvinden op baan 1 zodat er meer ruimte is om te kijken;
 2. Om elkaar zoveel mogelijk te ontlopen buiten de banen, hebben we looproutes ingesteld. Als je de baan op gaat, doe je dat via de ingang halverwege de baan. Voor baan 4 kan dit niet en ga je via het middenpad. Zie hieronder hoe je de banen betreedt. Houd hierbij afstand tot elkaar;

 

 1. Na het spelen, verlaat je de baan via het middenpad. Zie hieronder hoe je de banen verlaat. Houd hierbij afstand tot elkaar;