Coronaprotocol

Vanaf 11 mei mogen niet alleen de kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar het park weer op, maar zijn ook volwassenen weer welkom op de banen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren. De gemeente heeft de sportverenigingen gevraagd om met een protocol te komen voor hun vereniging dat past binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Op woensdag 20 mei is de KNLTB met aanvullende adviezen gekomen die na goed overleg met de diverse instanties tot stand zijn gekomen. Het bestuur van ITL heeft in overleg met de gemeente een aantal van deze adviezen opgenomen in een vernieuwd protocol.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol zijn:

 • Volwassenen mogen weer dubbelen met andere leden die niet uit hun eigen huishouden komen, maar moeten daarbij wel 1,5 meter afstand houden. Ook op de baan. Dit betekent dat je tijdens je dubbelspel ook af en toe een bal moet durven laten gaan omdat je anders te dicht bij je medespeler komt.

Ieder lid moet vooraf zelf bedenken of hij dit wel of niet tijdens zijn spel kan. Denk je dat dat niets voor jouw is, kies er dan voor om te enkelen of  alleen te dubbelen met iemand uit je eigen huishouden.

 • Omdat het weer wat drukker wordt op het park, hebben we de 'looplijnen' buiten de banen geïntroduceerd. De looplijnen geven aan waar je de banen betreedt en waar je deze verlaat.

De overige richtlijnen blijven gewoon van toepassing, zoals verplicht vooraf online een baan reserveren. En voor iedereen van 13 jaar en ouder, 1,5 meter afstand houden.

Neem het protocol goed door voor je naar het park gaat.

Dit is het protocol "Verantwoord tennis bij ITL tijdens de coronamaatregelen d.d. 22 mei 2020"

Er zijn binnen ITL 2 coronaverantwoordelijken aangewezen:

Trainer Rogier Kint (06-22956705)

Voorzitter Matthijs Kamp (06-10939896)

Het coronaprotocol is op de volgende plaatsen beschikbaar:

 1. Op de website
 2. Bij de ingang van de toiletten

Daarnaast wordt het protocol met alle leden gedeeld middels een nieuwsbrief.

Het coronaprotocol is opgesplitst in de volgende onderdelen:

 1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels
 2. Algemene regels op het park van ITL
 3. Wanneer kun je tennissen bij ITL
 4. Wat doe je voor je naar ITL gaat
 5. Wat doe je als je aankomt op en vertrekt bij ITL

Benader bij twijfel de coronaverantwoordelijken binnen de vereniging. Bij twijfel en bij situaties waar het protocol niet in voorziet beslissen zij!

Hoe beter we met z’n allen in Nederland de regels hanteren, des te groter de kans op een versoepeling. Lees dus de regels goed door, hou je eraan en wijs elkaar er waar nodig ook op.

Veel plezier bij het tennissen!

Bestuur ITL

 

Algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar ITL komen; 
 4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een positief getest persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 5. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;
 6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Algemene regels op het park van ITL

 1. Alle leden mogen gebruik maken van de tennisbanen conform dit protocol. Let op want er gelden wel verschillende regels voor de verschillende leeftijdsgroepen;
 2. Leden die 19 jaar of ouder zijn, mogen zelf het park openen en sluiten wanneer zij vrij willen spelen;
 3. Voor jeugd tot en met 18 jaar geldt dat er een toezichthouder op het park aanwezig moet zijn. Toezichthouders zijn aangesteld door de coronaverantwoordelijken en openen het park voor de jeugd, voorafgaand aan een geplande activiteit;
 4. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de douches en de overige faciliteiten op het park;
 5. De toiletten zijn open voor noodgevallen, probeer ze zo min mogelijk te gebruiken;
 6. Wissel van baanhelft met de klok mee zodat je elkaar niet tegenkomt;
 7. Ga niet samen op een bankje zitten;
 8. Gebruik geen scoreborden;
 9. Er wordt getraind met zo min mogelijk ballen per groep. Hierdoor zal er veel uit rally's getraind moeten worden en wordt het aantal drills beperkt; 
 10. Geen handen schudden of high-fives;
 11. Gebruik bij het tennissen alleen je eigen materiaal en markeer je ballen;
 12. Verlaat direct na het spelen het tennispark.

Wanneer kun je tennissen bij ITL

 1. Het park is 7 dagen per week beschikbaar van 07:30 tot en met 23:00. Volwassenen kunnen deze tijden gebruiken om banen te reserveren op de website of in de Clubapp;
 2. Jeugdleden mogen alleen tennissen wanneer er een toezichthouder aanwezig is. Om die reden kan er door de jeugd alleen worden afgehangen op weekdagen tussen 16:00 en 20:00 en in het weekend tussen 10:00 en 16:00. Voor reserveren door jeugd in het weekend geldt dat dit een dag vantevoren moet worden gedaan zodat er een toezichthouder kan worden aangesteld voor die dag. Ouders gelden niet als toezichthouder. De vereniging regelt een toezichthouder;
 3. Bij trainingen voor jeugd t/m 12 jaar geldt geen maximum aantal spelers per baan; 
 4. Bij trainingen voor jeugd 13 t/m 18 jaar geldt een maximum van 4 jongeren per baan en probeer zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren;
 5. Bij trainingen voor spelers ouder dan 18 geldt een maximum van 4 spelers per baan en probeer zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren;
 6. Bij vrij spelen geldt dat er altijd vooraf een baan gereserveerd moet zijn via de website of de Clubapp;
 7. Bij vrij spelen voor jeugd t/m 12 jaar geldt geen restrictie voor het aantal spelers per baan, maar is wel een toezichthouder vereist. Afhangen doe je voor 2,3 of 4 personen. Er mag ge-enkeld en gedubbeld worden;
 8. Bij vrij spelen voor jeugd 13 t/m 18 geldt een maximum van 4 spelers per baan en is een toezichthouder vereist. Afhangen doe je voor 2, 3 of 4 personen. Je mag dus met 4 spelers reserveren en dubbelen maar hou wel de anderhalve meter afstand van je medespeler tijdens het spel. Ook als als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Denk je dat je dit niet kunt volhouden tijdens het vrij spelen, ga dan niet dubbelen. Een uitzondering hierop is dat 2 spelers uit 1 huishouden wel kunnen tennissen zonder de anderhalve meter in acht te nemen en opzichte van hun huisgenoot;
 9. Bij vrij spelen voor spelers van 19 jaar en ouder geldt een maximum van 4 spelers per baan en is geen toezichthouder vereist. Afhangen doe je voor 2, 3 of 4 personen. Je mag dus met 4 spelers reserveren en dubbelen maar hou wel de anderhalve meter afstand van je medespeler tijdens het spel. Ook als als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Denk je dat je dit niet kunt volhouden tijdens het vrij spelen, ga dan niet dubbelen. Een uitzondering hierop is dat 2 spelers uit 1 huishouden wel kunnen tennissen zonder de anderhalve meter in acht te nemen ten opzichte van hun huisgenoot;
 10. Jeugd en volwassenen uit 1 huishouden mogen samen reserveren. Een toezichthouder is in dit geval niet verplicht. De speeltijden van de jeugd dienen aangehouden te worden bij reservering van de baan;
 11. Rogier zal de planning van de lessen per WhatsApp communiceren zoals dat normaal ook plaatsvindt.

Wat doe je voor je naar ITL gaat

 1. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. De toiletten op het park zijn alleen geopend voor noodgevallen;
 2. Was thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 3. Kom in sportkleding naar ITL. Binnen omkleden is niet mogelijk;
 4. Neem zo min mogelijk spullen mee naar het park. Alleen je racket en je bidon, en bij vrij tennis gemarkeerde tennisballen, zijn eigenlijk nodig;
 5. Kom, voor zover mogelijk met eigen vervoer naar het park. Spreek dus niet met anderen buiten je eigen huishouden af om samen te rijden. 

Wat doe je als je aankomt op en vertrekt bij ITL

 1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor je les of je reservering (in geval van vrij spelen), het terrein van de vereniging op. Er is geen mogelijkheid om even ‘in te slaan’;
 2. Alleen spelers die gaan trainen of gereserveerd hebben mogen het park betreden. Er kan dus ook niet gekeken worden bij de lessen of bij het vrij spelen van anderen;
 3. Als je de baan op gaat, doe je dat via de ingang halverwege de baan. Voor baan 4 kan dit niet, wordt er niet gespeeld op baan 5, dan neem je dezelfde ingang als baan 5. Anders ga je via het middenpad. Zie hieronder hoe je de banen betreedt. Houd hierbij afstand tot elkaar;

 1. Na het spelen, verlaat je de baan via het middenpad. Zie hieronder hoe je de banen verlaat. Houd hierbij afstand tot elkaar;