Update nieuwe banen

Ze zijn begonnen!

Afgelopen zondag is er hard gewerkt door een aantal vrijwilligers om het park voor te bereiden op de komst van CSC die de smashcourt banen zal aanleggen. 

Bladeren, telpalen, bankjes, banden, overig los meteriaal... er is veel ter voorbereiding verwijderd en schoongemaakt. Ook is er in de heren kleedkamer een koffiehoek gemaakt voor de werklui. Stef, Leo, Jordan, Bert, Joris, Dennis, Rogier en natuurlijk Peter, Ben, Fien, Roelof, Remko & Edwin, bedankt voor jullie hulp!

Omdat er maandag technisch gezien nog getennist kon worden (een beetje ITLer heeft tenslotte niet meer nodig dan een mat en een net 😉) en Rogier maandag nog een lesbaan nodig had heeft Rogier nog een paar lessen kunnen geven, maar met ingang van vandaag 12 februari zullen alle lessen gegeven worden op het park van Poseidon. De lessen zullen waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie ook doorlopen; hierover houdt Rogier rechtstreeks contact met de lesgroepen.

De, naar verwachting, komende 2 weken zullen wij jullie zo veel mogelijk door middel van foto’s en nieuwsberichten op de hoogte houden van de vorderingen van de werkzaamheden.

Zelf een kijkje komen nemen is ook mogelijk zolang dit de werkzaamheden niet hindert. Het betreden van de banen is niet toegestaan.

Nieuws overzicht