Lelystad.nl

Beeld www.lelystad.nl

Ook op lelystad.nl een leuk stukje over OldStars tijdens de week van Een tegen eenzaamheid.

Wethouder Jack Schoone heeft naast de aanpak tegen eenzaamheid ook sport in zijn portefeuille. In dit kader bracht hij een bezoek aan het Old Star tennis bij tennisvereniging ITL. De wethouder speelde een partijtje mee, waaruit bleek dat hij best een aardig balletje kan slaan. Op dezelfde ochtend waren ook mensen aanwezig die meedoen aan de ‘Derde helft’. ITL stelt haar kantine beschikbaar voor ontmoeting en activiteiten. Hier komen regelmatig rond de 40 mensen bijeen uit de buurt, die met elkaar in gesprek gaan en activiteiten ondernemen zoals sjoelen, kaarten en dergelijke.”

Klik hier voor de link naar het volledige artikel op www.lelystad.nl.

Oldstars Overzicht