In memoriam Ben Kroone

Tot ons verdriet ontvingen wij van Fien het bericht dat Ben 10 september j.l. overleden is.

Ben Kroone, erelid en oud parkbeheerder van ITL zal zeker gemist worden.

Ben is thuis, waar tot en met woensdag 15 september gelegenheid is tot afscheid nemen.

Wij wensen Fien, familie en vrienden heel veel sterkte toe de komende tijd.

Namens het bestuur,
Matthijs Kamp

Downloads:

Nieuws Overzicht