De Derde Helft - uitnodiging

Graag nodigen tennisvereniging ITL, het Nationaal Ouderenfonds en Sportbedrijf Lelystad u uit om aanwezig te zijn bij de netwerkbijeenkomst “Samenwerken naar De Derde Helft” op maandag 10 februari van 12.00 – 13.30 uur in de kantine van ITL.

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel de sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar overdag kunnen ontmoeten voor (sportieve en niet-sportieve) activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek. ITL stelt zijn accommodatie hier graag voor open. Op de accommodatie kunnen gelijktijdig diverse sportieve en niet-sportieve activiteiten (denk aan bijvoorbeeld darten, sjoelen, klaverjassen, tafeltennis en jeu de boules) aangeboden worden en er kan worden aangesloten bij al bestaande activiteiten. Wij zien het opzetten van een De Derde Helft bij ITL dan ook als kansrijk.
Door voort te bouwen op de kracht van het verenigingsleven en de verbroedering van sport, creëren we met elkaar een oudervriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.
Wij zien dat bij verenigingen waar een succesvolle Derde Helft opgestart is, welzijn- en zorgorganisaties een belangrijke rol spelen. Daarom nodigen we u graag uit om jullie te informeren over De Derde Helft bij ITL en te verkennen of er mogelijkheden zijn om samen te werken binnen dit project.
Ter inspiratie kunt u een filmpje bekijken van de start van een Derde Helft in Utrecht: Opening De Derde Helft Hercules
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en horen graag of u aanwezig bent op deze middag.

Aanmelden kan bij Mitchell Tollenaar, via: 06-12590733 of per mail m.tollenaar@sportbedrijf.nl.
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben dan kan u met ons contact opnemen. We zien u graag op 10 februari om 12 uur bij ITL, Houtribweg 10, Lelystad.

Met vriendelijke groeten, Roelof Schraa (ITL, tel 06- 22668070), Mitchell Tollenaar (Sportbedrijf Lelystad) , Manon Geerlings (Gezonde Wijkaanpak ) en Anne de Schutter-Bulsink (Nationaal Ouderenfonds)

Downloads:

Nieuws overzicht