Senioren tennis - een ingezonden brief 2

Op maandag- en vrijdagmiddag is een vaste kern senioren (60 plussers) aanwezig op het park om elkaar het leven gedurende twee uurtjes ietwat “zuur” te maken. De bedoeling is om gezellig, maar wel om de punten, twee partijen van een uur te spelen.

De loting gaat door het inleveren van de labels, deze worden door elkaar gehusseld en zo ontstaan er bezettingen van mix-, dubbel- en enkelpartijen. Over de loting mag niet gecorrespondeerd worden, helaas zijn mensen erg snel en gebeurt het wel eens, dat er ineens een veranderde combi ontstaat. Erg vervelend en soms zegt het ook wat over deze figuren. Het kan voorkomen, dat een betere speler/-ster het een middag niet treft en niet echt aan het spelen op zijn/haar niveau toekomt. Maar een volgende keer zal dat ongetwijfeld beter passen en komt hij/zij wel aan zijn trekken.

Omdat vrijwel iedereen dezelfde speelsterkte op zijn/haar label heeft is een indeling op sterkte geen optie. Want wie bepaalt dan de sterkte? Het zal een oneindige discussie worden............. Dus bij oneven aantallen indraaien, soms met drie man op de baan en ook wordt er enkel gespeeld, want ja, ja de conditie is bij een aantal nog best in orde.

Helaas begint de maandagmorgen dikwijls met het opruimen van de banen en soms een deel van het park. Want in het weekend hebben de ouders zich vermaakt op het park en de kleintjes blijkbaar ook. Maar wordt er door de ouders vergeten het speelgoed weer in de buitenspeelhoek terug te plaatsen. Blijkbaar is dat in hun optiek een taak voor Parkbeheer. Dus proberen wij senioren deze taak van Parkbeheer over te nemen en ruimen de spullen op. Ook treffen wij dikwijls plastic ringetjes van diverse in de kantine te verkrijgen plastic “flesjes” op de banen. Terwijl er genoeg afvalbakken op het park en zelfs aan de baanhekken hangen. Ook een kleine moeite om dat zelf op te ruimen, toch ??

Over de ontlasting van dieren op de baan heeft Parkbeheer zich al diverse keren uitgelaten. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat een lid dat zou doen of deze moet werkelijk overal sch..... aan hebben. Dus dienen de buitenhekken, met name het entreehek verlengd te worden tot op de grond, zodat er niets en niemand onder door kan. Camera bewaking zou ook kunnen, dan kan er wellicht iemand op worden aangesproken; nu blijft het gissen.

Gedurende de afgelopen maanden zijn er binnen de seniorengroep een aantal mensen geblesseerd geraakt of door andere ongemakken (hopelijk tijdelijk) geveld. Ria van Raam was aan een come back bezig na het verkrijgen van een kunstheup, maar kwam te vallen en brak haar bovenbeen. De komst van de ambulance liet nogal op zich wachten, want blijkbaar staat onze vereniging nog gesitueerd in de woonwijk Galjoen. Het bestuur zou actie ondernemen, zodat dit niet meer kan gebeuren. Maaike Tjeenk Willink had last van wat duizeligheid en zou, op het moment van schrijven, opgenomen zijn in Utrecht voor het weghalen van een zogenoemd goedaardig tumor in haar hoofd. Laten we hopen, dat we hen spoedig weer kunnen verwelkomen op de baan; het zou een goed teken zijn. Tevens merken we,dat “het we worden ouder papa”, ook op diversen van ons van toepassing wordt. Ineens wegblijven gedurende een aantal weken, betekent dikwijls een kleine blessure of andere ongemakken. Maar des te blijer zijn we als men zich weer meldt.

Het ongeval met Ria leverde wel een uitgebreide discussie op bij een aantal van ons. Want wat als iemand een hartfalen op de baan krijgt? Weet iedereen waar de AED te vinden is? Inderdaad in de keuken !!!!! Maar op de bewuste woensdagmorgen was de kantine gesloten, omdat de sleutelhouders afwezig waren. Maar volgens één van ons hoeft dat geen beletsel te zijn. Via de zijdeur naar binnen en de kantinedeur intrappen moet kunnen. AED gevonden, ca. drie tot vijf minuten onderweg, helaas te laat voor de patiënt. Dus werd er voorgesteld, overigens na andere indicaties, de AED op te hangen naast de zijdeur. Het Bestuur, Parkbeheer en Gebouwenbeheer hebben het erover................. Dus is er blijkbaar een kast aangeschaft of verkregen, waar de AED in past, doch onstaat er nu onenigheid of het apparaat op een bepaalde temperatuur moet zijn. Volgens de schrijver dezes is een discussie totaal niet nodig: Foort van de Donker is de leverancier van het apparaat en heeft een bedrijf in BHV-materialen en levert ook kennis op dat vlak, dus Foort gaarne je advies........ Inmiddels zijn we wel een paar maanden verder en hangt de AED nog steeds in de kantine. En dus nog steeds niet op een voor ieder lid snel bereikbare plaats.

Als voornamelijk toeschouwer aan de Clubkampioenschappen viel mij op, dat er slechts iets meer dan 50 deelnemers waren. Jammer, maar wat kan de reden zijn? Eind oktober/begin november is niet de meest prettige periode om buiten te spelen. Zou er dan geen andere week beschikbaar zijn? In het verleden organiseerde de KNLTB een voorjaarscompetitie, die net als nu, duurde van begin april tot en met het eerste weekend van juni; met eventueel nog een inhaaldatum. Daarna werden de Clubkampioenschappen en de Open-toernooien gespeeld. Echter de KNLTB heeft óf in al zijn wijsheid, óf op verzoek van hun leden meerdere competities in het leven te roepen. Dus zijn er voorjaarscompetities, die beginnen halverwege de zgn. weekendcompetities en zijn er ook najaarscompetities, die eindigen eind oktober. Dat maakt het voor een TC heel moeilijk om en geschikte week te vinden. Maar mocht U betere data weten, meldt u zich met Uw advies bij de TC. Overigens blijf ik van mening, dat zij die competitie willen spelen, verplicht dienen te worden om aan de Clubkampioenschappen mee te doen. De TC kan dan ook teams op sterkte indelen of teams niet in te schrijven, omdat het niveau wat achterblijft, lijkt mij eerlijker dan loten.

In maart 2020 is de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering. Er gaan reeds geluiden, dat er mutaties gaan plaatsvinden bij het Secretariaat en de Kantine-Cie. Gelet op het aantal leden, zijn er nog genoeg leden, die nog niets voor de vereniging doen of hebben gedaan, dus deze categorie leden zouden zich kunnen laten gelden door contact te nemen met Reinoud (Secr.) en Coen (Kantine-Cie). Het kan niet zo blijven, dat er mensen voor de kantine inkopen en andere zaken regelen, die niet in de KC zitten; maar dat doen omdat het anders niet gebeurt. Ook zou het raadzaam zijn, om een ledenwerf commissie in het leven te roepen. We dienen er als leden voor te zorgen, dat een vereniging levensvatbaar is en blijft. De baten dienen voor de kosten uit te blijven gaan. Anders gaat de Gemeente weer de discussie starten om verenigingen te laten fuseren en ruimte te creéren in het woongebied Waranda.

Sorry, dit artikel was niet als klaagzang bedoeld, maar je signaleert zaken en soms is de oplossing niet direct voor handen; dus blijven signaleren! En handen uit de mouwen !! Overigens waren er tijdens de CK diverse leuke partijen te zien en vind ik dat meer genieten dan SBS, RTL of andere omroepavonden.

 Zo nu weer lekker tennissen, fit blijven en de patiënten beterschap. Tot maandag- en of vrijdagmiddag resp woensdagmorgen.

Een deelnemer............

Nieuws overzicht